ตัวช่วยก่อนสั่งงานพิมพ์

บริษัท ทองสุขพริ้น จำกัด
5 ซ.จันทน์ 43 แยก 5 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 
10120  02-672-5781 / 02-672-5782 / 098-426-3959

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

บริษัท ทองสุขพริ้น จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการมากว่า 25 ปี ปี 2538 เราได้เปิดกิจการ สื่อ สิ่งพิมพ์ โฆษณา 
สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ใบปลิว, โบรชัวร์, โปสเตอร์, หนังสือ, วารสาร, นิตยสาร, จุลสาร, แคตตาล็อค, คู่มือต่างๆ, ปฎิทิน, 
กล่อง, บรรจุภัณฑ์ , ถุงกระดาษ, หัวจดหมาย, ซองจดหมาย, ฉลากสินค้า, ป้ายตราสินค้า, สติ๊กเกอร์, ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ขึ้นรูปจากกระดาษ

Visitors: 291